תהליכי הדרכה וליווי

המומחיות המקצועית של "מעוף הדרכה ארגונית" מביאה עצמה לידי ביטויה במספר עולמות:
  
עולם השירות והמכירות:

  • הטמעת תפיסת שירות ומכירות בארגון
  • מיומנויות מרכזיות בתהליכי שירות והמכירה
  • מודל האנ"י למצוינות בשירות ובמכירות
  • מיומנויות תשאול
  • מטיפול בהתלבטויות ובמצבי כשל לניהול מו"מ
  • מוטי-בציה או עמית-מרמרת: טיפול במרכיב המוטיבציה לעולם המכירות
  • פיתוח, הקנייה והטמעת שפת מכירות בארגון
  • משירות לשירות יוזם: פיתוח ייחודי של 'מעוף הדרכה ארגונית'

 

עולם ניהול השירות והמכירות:

  • ניהול, שירות, מכירות ומה שבניהם: תפיסות מרכזיות בעולם ניהול השירות והמכירות
  • ניהול המשימה: ניהול יעדים, ניהול תשומות ותפוקות, בניית תכניות עבודה, שגרות עבודה מרכזיות בניהול שירות ומכירות
  • ניהול האנשים: שגרות אימון בעולם ניהול השירות והמכירות, הנעת עובדים לשירות ולמכירות, ניהול ישיבות, ניהול עפ"י חוזקות בינאישיות
  • מנהיגות, ניהול מכירות

 

מיומנויות ניהול נוספות:

 • עולמו של מוטי (בציה) | הנעת עובדים
 • מיומנויות אימון (פיתוח ייחודי של תכנית 'המנהל כמאמן')
 • הצגה אפקטיבית של נושא
 • חניכה מצבית: לאוכלוסיות בכירים ואחמשי"ם
 • הנעה מצבית: לאוכלוסיות בכירים ואחמשי"ם
 • הכשרת עתודה ניהולית למקצועות ניהול שירות ומכירות
 • הכשרת מאמני שירות ומכירות
 • ניהול עפ"י חוזקות

 

כמתמחה בעולמות השירות והמכירות, מבצעת "מעוף הדרכה ארגונית" תהליכי גיוס מותאמים:

 • ביצוע מרכזי הערכה לתפקידי ניהול שירות ומכירות (פיתוח והעברה)
 • סיוע בגיוס עובדים לתחומי השירות, המכירות והניהול
 • הכשרה וליווי מנהלים בגיוס כ"א לעולם המכירות והשירות
 • יעוץ בבניית פרופיל תפקיד לעולמות המכירה, השירות והשירות היוזם
 • ביצוע מרכזי הערכה פנים-ארגוניים לעולמות ההדרכה והאימון

 
מתוך התמחותה של "מעוף הדרכה ארגונית" בעולמות השירות והמכירות, מקיימים יועציה ומנחיה תהליכי ליווי ויעוץ לאוכלוסיות הבאות:

1. יעוץ וליווי למנהלי מכירות: ניהול מוקדים, ניהול מכירות שטח, ניהול מערכי מכירות, ניהול צוותי מכירות. תהליכי הליווי מותאמים לצורכי הארגון ומכילים בדר"כ את הנושאים הבאים:
ניהול יעדים, בניית תכניות עבודה במכירות, שגרות חניכה ואימון אנשי מכירות, שגרות הנעת עובדים למכירות, ניהול מבצעים ועוד.

2. יעוץ וליווי למנהלי שירות: ניהול מוקדי שירות, ניהול מרכזי שירות, ניהול צוותי שירות. תהליכי הליווי מותאמים לצורכי הארגון והמנהל, ומכילים בדר"כ את הנושאים הבאים:
בניית תכנית לאיכות השירות ביחידות השונות, ניהול שירות פנימי בארגון, בניית אמנות לאיכות השירות ושגרות הניהול המתבקשות בעולמות ניהול המשימה, ניהול האנשים ועוד.
3. ליווי מאמני מכירות ושירות: ליווי מדריכים ומאמנים פנים- ארגוניים בעולמות תוכן התנהגותיים: שירות, מכירות והדרכה. 

4. ליווי מנהלי הדרכה: ליווי מנהלי הדרכה פנים ארגוניים בבניית תכניות הכשרה ולמידה בעולמות תוכן התנהגותיים.